GRIP Verantwoordelijkheid

GRIP® Productaanbod

Onze GRIP®-producten (GRIP staat voor Growing Responsibility in People) zijn heel krachtige instrumenten die je kunt inzetten op alle niveaus in je organisatie. 
 
Op deze pagina vind je uitleg en toelichting voor het aanbod:
 
 
Deze producten worden altijd begeleid en/of uitgevoerd door één van onze Business Partners.
 
Deze leveren de volgende aanvullende diensten:
 
 • GRIP Programmamanagement
 • GRIP Coaching
 • GRIP Consultancy
 • GRIP Training
 

Mocht je meer willen weten over hoe de producten in jouw situatie of organisatie toegepast kunnen worden, neem dan contact met ons op via het formulier onderaan.
Kernwaardenmeting-b

GRIP® Kernwaardenmeting

Je organisatie heeft vast een prachtige Missie, Visie en helder gedefinieerde Kernwaarden, maar…

 • Is het vertoonde gedrag van teams, collega’s of medewerkers toch niet echt gewenst gedrag?
 • Laten veel mensen regelmatig de spreekwoordelijke bal vallen? 
 • Wordt er heel verschillend gedacht over wie waarvoor verantwoordelijk is?
 • Wordt er door management en directie voorbeeldgedrag vertoond?
 • Voélen medewerkers zich eigenlijk überhaupt verantwoordelijk?

 

Hoe kan dat? De Kernwaarden zijn toch helder? 

 

Kernwaardenmeting

Als basistool om verantwoordelijkheid bij alle medewerkers te kunnen vergroten hebben we bij GRIP® de Kernwaardenmeting ontwikkeld.

 

Deze online tool in app-vorm geeft een duidelijk beeld van hoe het gesteld is met de kennis bij jouw medewerkers en collega’s van de kernwaarden en het gewenste gedrag van de organisatie.

 

Dus deze meting geeft inzicht in de volgende zaken:

 • kent iedereen de kernwaarden eigenlijk wel?
 • weten medewerkers welk voorbeeldgedrag daarbij hoort?

 

Uitstekende basis voor groei

De meting kan op alle niveaus worden uitgevoerd en tevens op verschillende niveaus gerapporteerd.

 

Zo krijg je als bijvoorbeeld teamleider inzicht in hoe jouw mensen ervoor staan. Maar net zo goed zie je als business directeur hoe het over de hele linie gesteld is met de Kernwaarden en het Gewenste Gedrag. 

 

De uitslagen worden teruggekoppeld aan directie, management, teamleiders en andere leidinggevenden. Alles afhankelijk van jouw organisatie en specifieke wensen.

 

Meer weten? 

Vul dan het contactformulier onderaan de pagina in.

100

GRIP® Index

Jouw organisatie bevat een schat aan menselijke kennis, talent en creativiteit. Slimme en hardwerkende medewerkers en leidinggevenden. En toch worden de organisatiedoelstellingen onvoldoende gerealiseerd.
Hoe is dat mogelijk?


Een vaak terugkerende oorzaak is het niet voldoende kennen, aanvaarden en nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers, leidinggevenden en bestuurders.


In veel organisaties ontbreekt het aan een duidelijke koppeling tussen verantwoordelijkheden en kraakhelder geformuleerde resultaten. 


Het gevolg is het weglekken van menselijk potentieel, onnodige extra kosten, achterblijvende prestaties en een onvoldoende effectieve samenwerking.


De verwachte organisatieontwikkeling gaat niet zoals gewenst en raakt uit control. Van medewerkers en leidinggevenden wordt eigenaarschap verwacht. Toch pakken ze onvoldoende door.

Het vergeten domein: Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid gaat over zowel houding en gedrag als resultaat.


Kortom: alle werknemers handelen alleen dan daadkrachtig en doelgericht wanneer zij hun verantwoordelijkheid voor gedrag en resultaat werkelijk kennen, aanvaarden en nemen.

 • Aanvaarden, nemen en verantwoorden alle medewerkers en leidinggevenden hun verantwoordelijkheid?
 • Zijn hun inspanningen daadwerkelijk gericht op de organisatiedoelstellingen?


De GRIP-Index® geeft een beeld van hoe jouw organisatie(onderdeel) er voor staat. De GRIP-Index® is een unieke onderzoeksmethodiek, gebaseerd op dat waar de organisatie op wil sturen.

 

Met één doel: bewustzijn vergroten en inzicht krijgen in hoe verantwoordelijkheden voor houding & gedrag en resultaten zijn belegd, zijn aanvaard, genomen en gerapporteerd.

De GRIP-Index® brengt door middel van een onderzoek de kwaliteit van het verantwoordelijkheidsproces binnen jouw organisatie in kaart.


De GRIP-Index® maakt aantoonbaar in welke mate de resultaatverantwoordelijkheden voor houding & gedrag en resultaten daadwerkelijk:

 

 • zijn belegd
 • zijn aanvaard
 • worden genomen
 • worden gerapporteerd
 

Van 0 naar 100


De GRIP-Index® leidt tot een score op een schaal van 1-100.

Uit de score blijkt in hoeverre de verantwoordelijkheden in lijn zijn met de doelstellingen.

De GRIP-Index® kan zowel worden ingezet per organisatieonderdeel als organisatiebreed .

Meer weten? 

Vul dan het contactformulier onderaan de pagina in.

GRIP® Klanten & Referenties

WAT GRIP® JE ALLEMAAL OPLEVERT

Inzicht in je organisatie

Onze GRIP-Index® maakt meteen duidelijk waar de problemen met verantwoordelijkheid zitten

Doelen behalen

Alle neuzen dezelfde kant op en geen onduidelijkheid: hét recept voor betere resultaten

Besparingen

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt zijn grote besparingen mogelijk

Meer energie

Door duidelijke verantwoordelijkheden krijgen mensen meer energie en zin in hun werk

Blije medewerkers

Duidelijke verantwoordelijkheden en de benodigde randvoorwaarden maken mensen blij

Betere samenwerking

Als helder is wie wat moet doen leidt dat tot meer begrip, heldere afspraken en betere coöperatie

Verantwoordelijkheid is het vergeten domein

Martien Plasmeijer, CEO GRIP

Neem contact met ons op!

Samen iets unieks creëren.