GRIP Verantwoordelijkheid

Growing Responsibility in People

 

Verantwoordelijkheid gaat over zowel gedrag (soft) als doelen (hard). 

 

Alleen een gecombineerde benadering leidt tot werkelijk beter presteren. GRIP® is die gecombineerde benadering. 

 

GRIP® is bruikbaar voor personen, teams, organisatie-onderdelen en volledige organisaties.

De achtergrond van GRIP®

De interactiviteit en complexiteit van onze samenleving nemen toe. Hierdoor worden mensen, in alle levensfasen, steeds heftiger blootgesteld aan zogenoemde ‘prikkels’. Om daar goed mee om te leren gaan, moeten we de relatie tussen prikkels en gedrag (h)erkennen. 

 

En we moeten ondervinden dat al ons eigen gedrag een keuze is, bewust of onbewust. De keuzes die we maken, hebben gevolgen voor onszelf en onze omgeving. Als je hier bewust mee bezig bent, neem je makkelijker verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. Veel mensen stellen zich echter afhankelijk op van andere personen en omstandigheden buiten zichzelf. 

 

GRIP® (Growing Responsibility In People) helpt mensen om verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en de consequenties daarvan te aanvaarden én te nemen. 


Martien Plasmeijer (1959) is de ‘bedenker’ van GRIP®. Bedenker tussen aanhalingstekens, want hoewel de term inderdaad door Martien is bedacht, is de filosofie van GRIP® tijdloos. 

 

Centraal hierin staan bewustzijnsvergroting en verantwoordelijkheid. Deze twee versterken elkaar continu, op individueel en collectief niveau.  

Ontstaansgeschiedenis van GRIP®

1) De verbazingfase

Als kind al verbaasde Martien zich over mensen die, zonder dat ze dat kennelijk zélf beseften, niet echt hart-e-lijk met elkaar omgingen. Martien zag mensen in gesprekken om de beurt hun monden bewegen, maar van betekenisvolle interactie was geen sprake. Het bleef meer hangen op het niveau van elkaars meningen en ‘zeker wetens’ (vanuit onzekerheid?) aanhoren. Niet eens uit kwade wil of boze opzet, maar de ratio won het simpelweg van het gevoel.


2) De inzichtfase

Martien ontdekte dat veel mensen in interactie met anderen vastlopen op zelf ontwikkelde (emotionele) ‘wonden’, ‘projecties’ en (voor)oordelen. Vaak onbewust, want maar liefst 98% van ons gedrag is gebaseerd op onbewuste keuzes.

 

Het verdiepen van deze inzichten vond plaats op grond van:

 

 • de zelfdeterminatietheorie van Edward L. Deci en Richard M. Ryan

 • de leer van Stephen Covey over de 5 niveaus van verantwoordelijkheid

 • de visie van Eckhart Tolle die ons leert zélf verantwoordelijk te zijn voor ons eigen bewustzijn

 

Hoe betekenisvol zou het zijn als (groepen) mensen en organisaties een hernieuwde kijk op ‘de eigen verantwoordelijkheid’ zouden ontwikkelen? Daaruit volgde het inzicht: “Verantwoordelijk gedrag maakt betekenisvol!”


3) De creatiefase

Voor Martien werd steeds duidelijker dat het leven, in de kern, draait om de as van verantwoordelijkheid. Responsibility… 

 

Respons-ability! Ofwel: the ability to respond!! 

  

Hieruit ontstond GRIP®: Growing Responsibility In People.

 

Sinds 2014 heeft Martien geëxperimenteerd met en gewerkt aan de ontwikkeling en succesvolle toepassing van GRIP® als (self-)managementfilosofie.

 

De methodiek van GRIP® is laagdrempelig en opgebouwd uit 3 stappen:

 

 1. Bewust worden

 2. Écht doen!

 3. Borgen

 

GRIP is in feite één verbindende taal, gebaseerd op één mindset en geschikt voor mensen vanuit sterk uiteenlopende disciplines en voor alle (opleidings)niveaus. 

 

Houding & gedrag, doelen, presteren én het boeken van resultaten zijn de bouwstenen van GRIP® geworden.


GRIP® toepassen binnen organisaties 

Het organiseren en structureren van de GRIP®-bouwstenen is niet alleen op tactisch en operationeel niveau betekenisvol. 

 

Ook vanuit toezichthouders en bestuurders is er een toenemende interesse om verantwoordelijkheden voor houding & gedrag, doelen, presteren en resultaat goed ingeregeld en gerealiseerd te krijgen. Organisaties zijn steeds meer een samenspel van samenwerkingsvormen, waarbij het gaat om interne en externe verantwoordelijkheden. Hiërarchie en afdelingsgrenzen vervagen. 

 

Elkaar (laten) aanspreken en effectief communiceren draait meer en meer om de vraag: wie is waar verantwoordelijk voor? En: wanneer krijgt iemand dus wél en (nog) niet de bloemen? 


GRIP® wordt op individueel en organisatieniveau toegepast in de vorm van:

 
 • Programmamanagement

 • Counseling

 • Auditing

 • Consultancy

 • Procesoptimalisatie

 • Training

 • Coaching

 

Zie waar GRIP® succesvol is toegepast in de lijst met klanten en referenties hieronder.

 

Bekijk hier de GRIP®-producten. 


Meer weten?

Heb je vragen of wil je weten wat wij voor je kunnen doen?

 

Vul dan dit contactformulier in.

 

Tot ziens! Bij GRIP®.  


De wetenschappelijke basis van GRIP®
De GRIP®-methodiek is gebaseerd op de 3 basisbehoeften van de zelfdeterminatietheorie (Ryan, R. M. & Deci, E. L., 2000; Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C. H., & Rosen, C. C., 2016). Deze theorie gaat ervan uit dat ieder mens 3 psychologische basisbehoeften bij zichzelf wenst te ontplooien. Deze zijn: Autonomie, Competentie en Verbinden. Hiermee verduurzaam je onder andere de werkrelatie, het werkplezier en de mate waarin mensen presteren en bijdragen aan de realisatie van beoogde resultaten.

GRIP® klanten en referenties

WAT GRIP® JE OPLEVERT

Inzicht in je organisatie

Onze GRIP® Index maakt meteen duidelijk waar de problemen met verantwoordelijkheid zitten.

Doelen behalen

Alle neuzen dezelfde kant op en geen onduidelijkheid: hét recept voor betere resultaten.

Besparingen

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt, zijn grote besparingen mogelijk.

Meer energie

Door duidelijke verantwoordelijkheden krijgen mensen meer energie en meer zin in hun werk.

Blije medewerkers

Duidelijke verantwoordelijkheden en de benodigde randvoorwaarden maken mensen blij.

Betere samenwerking

Duidelijkheid over wie wat moet doen leidt tot meer begrip, heldere afspraken en betere samenwerking.

GRIP® is een tijdloze denk- en kijkrichting.

Martien Plasmeijer, CEO GRIP®

Neem contact met ons op!

Samen iets unieks creëren.