GRIP Verantwoordelijkheid

Voor wie is GRIP® van toegevoegde waarde?

GRIP® richt zich altijd op het individu. Het leert je om vanuit vrije wil én intrinsiek eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. 

 

Verantwoordelijkheid aanvaarden en nemen voor zowel gedrag als het resultaat van dat gedrag zorgt ervoor dat je aantoonbaar beter presteert. Dit leer je te doen vanuit een bewuste keuze voor je eigen houding. Met als uitgangspunten het gewenste kerngedrag en de realisatie van doelstellingen.

 

In essentie is GRIP® erop gericht om het beste uit jezelf en uit anderen te halen.

Om op de lange termijn betekenisvol te zijn, zowel privé als zakelijk. Ongeacht welke rol je vervult.

  

Er zijn 2 leerniveaus:

 

1) Wat iedereen leert van GRIP®

2) Extra leerpunten specifiek gericht op de rol of functie die je vervult

 

Hieronder lichten we beide niveaus toe.

Algemene leerpunten van GRIP®

  • Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag

  • De eigen ruimte, tussen prikkel en reactie, leren (h)erkennen

  • De eigen ruimte werkelijk benutten

  • De eigen grondhouding en die van een ander leren lezen

  • Bewust bepalen vanuit welke grondhouding je de dialoog aangaat

  • Toekomst- en oplossingsgericht co-creëren om doelen te bereiken

  • Zoeken en verbinden vanuit het houvast op gedeelde waarden

  • Het verantwoordelijkheidsproces hanteren

Extra leerpunten per rol of functie

Medewerker

Durf jezelf te laten aanspreken en leer hoe je anderen veilig aanspreekt.

Draag vanuit heldere verantwoordelijkheden en met een positieve houding en positief gedrag bij aan betere resultaten en optimale prestaties.

Leidinggevende (Teamleider/Manager)

Je zorgt ervoor dat iedereen in het team samen succesvol is en werkplezier heeft.

 

Je creëert een prettige en veilige werksfeer en daagt mensen uit persoonlijk te groeien.

 

Draag oprecht en zinvol bij aan het grotere geheel door het realiseren en overtreffen van individuele en teamresultaten.

Directeur

Ervaar voldoening uit de gecreëerde situatie zoals hierboven geschetst bij medewerkers en leidinggevenden.

Je hebt GRIP op de prestaties van iedereen afzonderlijk én van de teams, omdat het verantwoordelijkheidsproces goed loopt.

Bestuurder

Geniet van een goed lopende en verantwoordelijke organisatie.

 

Met de GRIP® Index ben je in staat te acteren exact waar stuur- en steunaandacht noodzakelijk is.

Je bent voortdurend in control wat betreft het beleggen, aanvaarden en nemen van verantwoordelijkheid. Dit versterkt de executiekracht van de organisatie. Vooral ook wanneer de organisatiestructuur, de mensen en/of de context veranderen.

Toezichthouder

Met de GRIP® Index houd je continu de koers van de organisatie in de gaten.

Per functie binnen de organisatie weet je altijd hoe het staat met de inrichting van verantwoordelijkheden, gedrag en resultaat.

Door te sturen op de GRIP® Index reduceer je bestuurdersaansprakelijkheid en kom je tegemoet aan de eisen van de Corporate Governance Code.

Auditor

Voor de opdrachtgever maak je hét verschil door niet alleen te auditeren op gedrag en houding, maar dit ook te verbinden met resultaat en prestatievermogen van rollen, teams of organisatieonderdelen.

Met de bevindingen kan, op basis van de binnen de Corporate Governance Code onderschreven noodzaak, het accent worden gelegd op langetermijnwaardecreatie binnen de onderneming.

Stakeholder/Financier

Met de scores uit de GRIP® Index krijg je objectief inzicht in de kwaliteit en gezondheid van een organisatie. En je kunt het verloop daarvan in de tijd monitoren.

Door deze scores is het mogelijk om gerichter en beter onderbouwd te financieren en/of de belangen van stakeholders beter te behartigen.

GRIP® klanten en referenties

GRIP®-producten

Welke rol je ook vervult binnen een organisatie, je hebt altijd voor de volle 100% baat bij een of meerdere GRIP®-producten.

 

Lees meer over de GRIP®-producten.

Medewerkers0%
Leidinggevenden0%
Management0%
Directie & Bestuur0%

WAT GRIP® JE OPLEVERT

Inzicht in je organisatie

Onze GRIP® Index maakt meteen duidelijk waar de problemen met verantwoordelijkheid zitten.

Doelen behalen

Alle neuzen dezelfde kant op en geen onduidelijkheid: hét recept voor betere resultaten.

Besparingen

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt, zijn grote besparingen mogelijk.

Meer energie

Door duidelijke verantwoordelijkheden krijgen mensen meer energie en meer zin in hun werk.

Blije medewerkers

Duidelijke verantwoordelijkheden en de benodigde randvoorwaarden maken mensen blij.

Betere samenwerking

Duidelijkheid over wie wat moet doen leidt tot meer begrip, heldere afspraken en betere samenwerking.

In essentie is GRIP® erop gericht om het beste uit jezelf en uit anderen te halen.

Martien Plasmeijer, CEO GRIP®

Neem contact met ons op!

Samen iets unieks creëren.