GRIP Verantwoordelijkheid

GRIP®-producten

 

Onze GRIP®-producten zijn krachtige instrumenten die je kunt inzetten op alle niveaus in je organisatie. Op deze pagina vind je een toelichting op het aanbod:

 

 

Deze producten worden altijd begeleid en/of uitgevoerd door één van onze Business Partners. Ook leveren onze partners de volgende diensten:

 

 • GRIP® Counseling

 • GRIP® Auditing

 • GRIP® Consultancy

 • GRIP® Procesoptimalisatie

 • GRIP® Coaching


Meer weten?

Wil je weten hoe de producten in jouw situatie of organisatie toegepast kunnen worden? Neem contact met ons op.

GRIP® Index

Een veel voorkomend probleem: de organisatiedoelstellingen worden onvoldoende gerealiseerd. Binnen de organisatie is veel kennis, talent, creativiteit en inzet aanwezig. Toch worden niet de gewenste resultaten behaald. Hoe kan dat?

 

Een vaak terugkerende oorzaak: het onvoldoende kennen, aanvaarden en nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. In veel organisaties ontbreekt het aan een duidelijke koppeling tussen verantwoordelijkheden en kraakhelder geformuleerde resultaten.

 

De gevolgen: weglekken van menselijk potentieel, onnodige extra kosten, achterblijvende prestaties en ineffectieve samenwerking. De organisatieontwikkeling gaat niet zoals gewenst. Medewerkers en leidinggevenden tonen niet het verwachte eigenaarschap.


Het vergeten domein: verantwoordelijkheid

 

Verantwoordelijkheid gaat over houding, gedrag en resultaat. Alle werknemers handelen alleen daadkrachtig en doelgericht wanneer zij hun verantwoordelijkheden werkelijk kennen, aanvaarden en nemen.

 

De GRIP® Index brengt het verantwoordelijkheidsproces binnen jouw organisatie(onderdeel) in kaart. Hiermee wordt inzichtelijk hoe verantwoordelijkheden voor houding, gedrag en resultaten zijn belegd, aanvaard, genomen en gerapporteerd.

 

Dit leidt tot een score op een schaal van 1 tot 100. Uit die score blijkt in hoeverre de verantwoordelijkheden in lijn zijn met de doelstellingen van (het onderdeel van) de organisatie.


Wat krijg je met de GRIP® Index?

Inzicht

Je eigen index van 1-100 waarmee je glashelder inzichtelijk krijgt hoe het met verantwoordelijkheid voor gedrag & doelen gesteld is.

Bewustzijnsvergroting

Meer bewustzijn met betrekking tot houding en gedrag. Wat is de relatie tussen individuele verantwoordelijkheid en je organisatie?

Krachtig hulpmiddel

De index helpt om altijd de juiste acties te ondernemen richting je doelstellingen.


Meer weten? 

Ga voor meer informatie naar de pagina GRIP® Index van onze partner ARC People.  

 
 
 

GRIP® Programmamanagement

GRIP® richt zich in essentie op het individu. En vanuit individuele verantwoordelijkheden realiseer je:

 • écht samenwerken en presteren

 • een geborgde procesoptimalisatie

 • het behalen van geplande resultaten

 

Bij GRIP® Programmamanagement gaat het om het organiseren van verantwoordelijkheid en verantwoordelijk gedrag binnen organisaties. Dat begint vaak bij toezichthouders en directies, om het vervolgens in een programma voor de gehele organisatie uit te rollen.

 

Centraal hierin staat de GRIP®-methodiek.


GRIP®-methodiek

GRIP methodiek

 

Bewust worden. Bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en de samenhang tussen resultaat, presteren, gedrag en doelen.

Écht doen. Het verantwoordelijkheidsproces voor gedrag en doelen inrichten en vastleggen. Om vervolgens resultaten te halen door écht samen te werken en werkwijzen te optimaliseren.

Borgen. Geplande resultaten veiligstellen door het gedachtegoed van GRIP® te internaliseren en continueren.

Meten. Monitoren en bijsturen.

 


Meer weten?

Wil je weten hoe GRIP® Programmamanagement in jouw situatie of organisatie toegepast kan worden? Neem contact met ons op.

GRIP® Kernwaardenmeting

Jouw organisatie heeft een prachtige missie, een doordachte visie en heldere kernwaarden. Toch loop je tegen problemen aan:

 

 • Medewerkers, teams of zelfs management/directie vertonen niet het gewenste gedrag.

 • Het vertoonde gedrag is in strijd met de kernwaarden.

 • Het lijkt erop dat de kernwaarden en/of het kerngedrag onvoldoende bekend zijn.


Zorg dat de kernwaarden bekend zijn

 

Om verantwoordelijkheid bij alle medewerkers te vergroten, hebben we de GRIP® Kernwaardenmeting ontwikkeld. Deze online tool geeft inzicht in de volgende zaken:

 • Kent iedereen de kernwaarden van de organisatie?

 • Weet iedereen welk voorbeeldgedrag daarbij hoort?

 

De meting kan op alle niveaus worden uitgevoerd en gerapporteerd. Zo krijg je als teamleider inzichtelijk hoe jouw team ervoor staat. Maar net zo goed zie je als directeur hoe het over de hele linie gesteld is met de kernwaarden en het gewenste gedrag. De uitslagen worden teruggekoppeld aan directie, management, teamleiders en andere leidinggevenden. Alles afhankelijk van jouw organisatie en specifieke wensen.


Meer weten?
Wil je weten hoe de GRIP® Kernwaardenmeting in jouw situatie of organisatie toegepast kan worden? Neem contact met ons op.

GRIP® Training

 

Tijdens de GRIP® Training ontwikkel je vanuit jezelf én uit vrije wil jouw eigen verantwoordelijkheid voor grondhouding, gedrag en resultaat. Dit helpt je in de samenwerking met anderen om tot betere resultaten te komen.

 

Bekijk bovenstaande video voor een uitleg van Martien Plasmeijer over de GRIP® Training.


Meer weten of je inschrijven? 

Ga voor meer informatie naar de pagina GRIP® Training van onze partner Symbol.

GRIP® klanten en referenties

WAT GRIP® JE OPLEVERT

Inzicht in je organisatie

Onze GRIP® Index maakt meteen duidelijk waar de problemen met verantwoordelijkheid zitten.

Doelen behalen

Alle neuzen dezelfde kant op en geen onduidelijkheid: hét recept voor betere resultaten.

Besparingen

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt, zijn grote besparingen mogelijk.

Meer energie

Door duidelijke verantwoordelijkheden krijgen mensen meer energie en meer zin in hun werk.

Blije medewerkers

Duidelijke verantwoordelijkheden en de benodigde randvoorwaarden maken mensen blij.

Betere samenwerking

Duidelijkheid over wie wat moet doen leidt tot meer begrip, heldere afspraken en betere samenwerking.

Verantwoordelijkheid is het vergeten domein.

Martien Plasmeijer, CEO GRIP®

Neem contact met ons op!

Samen iets unieks creëren.