Waarom?

 

Oftewel: wat is ons bestaansrecht, waar geloven we in?

 

Bij GRIP® is onze “Why” eenvoudig:

 

Verantwoordelijk gedrag maakt betekenisvol!

Hoe?

 

Door op alle niveaus:

 

bewust te worden

te doen

het effect te meten

gedrag en processen te borgen

 

richting één gedeelde mindset.

Wat?

 

GRIP® staat voor Growing Responsibility In People.

 

Met GRIP® leren mensen hun eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen.

 

Dit leidt tot betekenisvolle resultaten.

Onze kernwaarden 

Bewust
We kiezen bewust onze productiefste houding en ons productiefste gedrag. We (h)erkennen de ruimte tussen prikkel en respons.

 

Vernieuwend
We hebben een verfrissende, nieuwe kijk en aanpak zowel voor individuen als voor organisaties.

 

Kraakhelder
Het is ons altijd duidelijk waar we verantwoordelijk voor zijn en welke doelstellingen we samen met onze klanten nastreven. 

Martien Plasmeijer – Founder GRIP®

 

Martien is de bedenker én bewaker van het gedachtegoed van GRIP. 

 

Met enthousiasme en passie helpt hij mensen en organisaties bij de realisatie van gestelde doelen met GRIP. 

 

GRIP staat voor Growing Responsibility In People en richt zich op het organiseren en vergroten van de eigen verantwoordelijkheid op alle organisatieniveaus.


 

Ervaring

Begonnen vanuit een corporate omgeving (DHL Worldwide) heeft Martien veel concrete ervaring op het gebied van aansturen en leiderschap. 

 

Hij heeft kennis en expertise binnen sterk uiteenlopende sectoren en disciplines en heeft organisaties bijgestaan als onder meer trusted advisor, programmadirecteur, consultant en trainer.

 

Zijn focus is inmiddels hoofdzakelijk gericht op het verschil maken voor toezichthouders, bestuurders en directies door op geheel eigen wijze waarde toe te voegen, uit te dagen en te inspireren. 

 

Hij is een zeer ervaren ondernemer met hart voor uw zaak en actief in zowel de publieke als private sector. 

 
 

Persoonlijke skills en competenties

Martien heeft de diepste overtuiging dat ieder mens betekenisvol wil zijn. Vanuit die basis helpt hij u en uw organisatie om de toenemende complexiteit te reduceren en daar waar het écht over gaat te stimuleren. 

 

Met als belangrijkste uitkomsten

  • gestelde doelen worden tijdig gerealiseerd

  • mensen tonen meer eigen verantwoordelijkheid

  • het werkplezier wordt aantoonbaar bevorderd 

  • uw organisatie is weer fit, vitaal en wendbaar

 

De voornaamste kwaliteiten van Martien zijn:

  • mensen helpen hun hart te volgen

  • personen, teams en organisaties op zielsniveau bereiken en inspireren

  • strategisch denken en tegelijk pragmatisch uitvoeren

Onze Business Partners

Neem contact met ons op!

Samen iets unieks creëren.